Johan Enschedeweg 180
0297568949

Jeugdfitness 12-15 jaar

Description

Jeugd Fitness 12-15 jaar

Tieners tussen 12 en 15 jaar oud mogen onder de volgende voorwaarden sporten bij Plux:

  • Je mag deelnemen aan het speciale Jeugdfitness-programma. Als je het examen haalt, mag je zelfstandig sporten in de Fitness van Plux. Je krijgt uiteraard wel een aantal schema’s mee die je tijdens je trainingen mag gaan gebruiken. meer informatie over het jeugdfitnessprogramma lees je hieronder.
  • Je kunt een afspraak maken met één van onze Fitnessbegeleiders voor een schema op maat. Je mag dan sporten samen met één van je ouders of een boer, zus viend of vriendin ouder dan 18 jaar. Tijdens de training houd je je aan het schema. Je ‘begeleider’ moet ook lid zijn van Plux en is dan ook verantwoordelijk voor jouw veiligheid.

Tegenwoordig beweegt de jeugd te weinig. En dat terwijl jongeren tot en met 18 jaar minstens één uur per dag actief moeten bewegen!

PLUX biedt een speciaal trainingsprogramma aan: Jeugd Fitness voor tieners van 12 t/m 15 jaar. Onder begeleiding van Lucas leren de deelnemers de beginselen van fitness training. De les wordt gegeven in de fitnesszaal. Niet alleen op reguliere krachttoestellen, maar ook met “losse” oefeningen als squatten. Het is goed om nu alvast de juiste fysieke basis te leggen en de juiste trainingstechnieken aan te leren, om zo op latere leeftijd de sportieve vruchten van deze start te plukken! Uiteraard wordt er qua intensiteit rekening gehouden met de leeftijd van de deelnemers.

Aan dit trainingsprogramma is een examen verbonden; als een deelnemer dit examen succesvol heeft afgelegd, dan mogen zij in de fitnesszaal trainen! Let op: dit examen is een voorwaarde om in de fitnesszaal te mogen trainen. De betrokken begeleiders zijn degenen die beslissen of een deelnemer examen mag doen, op basis van techniek, kennis en gedrag.

Een succesvol examen betekent overigens nog niet dat men “los” gelaten wordt in de fitnesszaal en de tiener zelf zijn of haar oefeningen mag kiezen. Gedurende een periode van 3 maanden zijn de tieners gebonden aan de schema’s zoals ze die hebben aangeleerd tijdens de lessen Jeugd Fitness 12-15 jaar. Als alternatief kan er een individueel schema worden samengesteld na afspraak met één van de  fitness instructeurs.  Maar er geldt dus wel degelijk de verplichting om met een schema te trainen in de fitnesszaal. Na deze periode van 3 maanden mogen de tieners echt  zelfstandig aan de slag in de fitnesszaal.

Lesbeschrijving

De tieners gaan tijdens de les in de fitness aan het werk aan de hand van een trainingsschema. Er zijn 4 verschillende schema’s voorbereid, elk schema bevat een (net weer) andere set van cardio- en krachtoefeningen.

De instructeur reikt bij aanvang van de les de schema’s uit, de tieners gaan individueel of in tweetallen aan de slag met de oefeningen. De instructeur houdt de boel in de gaten, leert aan (en af) en corrigeert waar nodig. Kinderen worden “opgeleid” op basis van:

  • Techniek – Oefeningen worden uitgevoerd met de juiste techniek (houding, instelling apparatuur),
  • Kennis – Weten waar de oefening voor is (b.v. welke spiergroepen),
  • Gedrag – De tieners weten zich te gedragen in de zaal en zijn bekend met de huisregels.

Als de deelnemer er in de ogen van de instructeur er aan toe is dan mag er examen gedaan worden. Dit examen wordt individueel afgelegd. Als de deelnemer voor dat examen slaagt, dan krijgt hij of zij een diploma en mag er gesport worden in de fitnesszaal!

  • Beginners

Related Projects